KVALITATIVNÍ TŘÍDĚNÍ PALUBKOVÝCH OBKLADŮ (PERO-DRÁŽKA)


 

Palubkové obklady ze západního červeného cedru jsou používány pro svůj vzhled a všestrannost. Instalují se vodorovně, svisle nebo diagonálně, přičemž každá z těchto variant pokládky má zřetelně odlišný vzhled. K dispozici jsou v „čistém“ i „sukatém“ třídění. V čisté kvalitě mají formálnější a elegantnější vzhled, sukatá kvalita je oblíbená pro svůj rustikální vzhled. Palubkové obklady jsou zpravidla dodávány uměle sušené 10-12%.

CLEAR HEART

Nejvyšší stupeň kvality. Obsahuje pouze jádrové dřevo a téměř výhradně radiální řez. Může obsahovat pouze drobné nedostatky, které nenarušují celkový čistý vzhled.


Procentuální podíl dřeva s výhradně radiálním řezem (rovnoletou strukturou) v rámci celkové těžby západního červeného cedru je velmi malý. Proto je tato kvalita velmi vzácná a cenově stále více náročná. Dostupné množství je velmi omezené a velkoobjemové zakázky není možné pokrýt. Nejčastěji se používá u interiérových a saunových obkladů v menších tloušťkách.

Třídění dle odstavce:

NLGA 200a
WCLIB 102-b
WWPA 20.11

Obsah radiálního řezu (VG) může být dodatečně specifikován.

CLEAR A

Tato kvalita je omezena na kusy s vynikajícím vzhledem a vlastnostmi. Obsahuje přibližně 20% radiálního řezu a 80% tangenciálního řezu, může obsahovat maximálně 10% nižší kvality. Povolen je omezený počet vad, jen o málo více než u nejvyšší kvality CLEAR HEART.


Kvalita CLEAR A je optimální variantou v „čistém“ třídění západního červeného cedru. Těžba západního červeného cedru je přísně kontrolována. Vzhledem k omezeným zdrojům a stále se zvyšující poptávce po tomto materiálu, dochází i k nárůstu cen. S dostatečným předstihem je však možné pokrýt i velkoobjemové zakázky.

Třídění dle odstavce:

NLGA 200b / 200c
WCLIB 102-c
WWPA 20.12

Obsah radiálního řezu (VG) může být dodatečně specifikován.

select knotty

Obsahuje omezený počet zdravých a vrostlých suků. Povolen je obsah menšího procenta nižší jakosti “KNOTTY”.


Tato kvalita má ideální poměr cena / výkon. V porovnání s kvalitami v „čistém“ třídění je lépe dostupná co se týče kvantity i možností sortimentu. Lze například objednat obkladové profily pouze v pouze v jedné délce, oproti „čistým“ kvalitám, které jsou dostupné výhradně v mixu délek.

Třídění dle odstavce:

NLGA 204a
WCLIB 111-e
WWPA N/A

KVALITATIVNÍ TŘÍDĚNÍ OBKLADŮ „BEVEL“ (ZEŠIKMENÉ PROFILY)


 

Překládané fasády, resp. zešikmené profily jsou nejpoužívanějším typem obkladu v Severní Americe.  Profily mají buď jednu stranu řezanou a druhou broušenou, nebo obě strany řezané v souladu s třídou a zákaznickou preferencí. Obklady jsou instalovány výhradně v horizontálním směru a poskytují atraktivní stínovou linii, která se liší podle zvolené tloušťky obkladů.

Obklady jsou k dispozici v „čistém“ i „sukatém“ třídění. Čisté třídění poskytuje vynikající kvalitu vzhledu a je ideální pro prestižní aplikace. Sukatý obklad dodává teplo a neformální kouzlo, a je ideální pro aplikace, kde je požadován rustikální vzhled.

Clear V.G. heart

Nejvyšší stupeň kvality. Profily obsahují pouze rovnoletou strukturu (radiální řez) a jsou uměle sušené 10-12%. Lícová strana je broušená a obsahuje pouze jádrové dřevo, které má maximální možnou odolnost proti hnilobě a neobsahuje žádné suky ani růstové vady, které by ovlivňovali vzhled, nebo funkci.

Vyrábějí se z masivního dřeva, nebo délkově napojovaného materiálu.

Třídění dle odstavce:

NLGA 201a
WCLIB 106-aa
WWPA 21.11

A Clear

Tato kvalita je omezena na kusy s vynikajícím vzhledem a vlastnostmi. Obsahuje radiální i tangenciální řez a obvykle zahrnuje menší podíl nižší kvality B (NLGA 201C / WCLIB 106b / WWPA 21.13). Povolen je omezený počet vad, jen o málo více než u nejvyšší kvality CLEAR V.G. HEART.

Třídění dle odstavce:

NLGA 201a
WCLIB 106-aa
WWPA 21.11

select knotty

Suky a další přirozené růstové znaky dřeva určují vzhled těchto obkladů. Třída SELECT KNOTTY obsahuje omezený počet zdravých a vrostlých suků. Povolen je obsah menšího procenta nižší jakosti “KNOTTY”. Dodávají s řezanou, či broušenou lícovou stranou a sušené 10-12%, nebo nesušené. V některých případech mohou být dodávány se zalepenými suky na zadní straně.

Třídění dle odstavce:

NLGA 205a
WCLIB 111-e
WWPA N/A

Architect Knotty™

Profily v této kvalitě neobsahují obsahuje otevřené suky a vady na exponované části lícové strany. Zpravidla jsou dodávány se zalepenými suky na zadní straně. Dodávají se uměle sušené 10-12%. Kvalita ARCHITECT KNOTTY™ je zvláště vhodná pro následnou povrchovou úpravu.

ARCHITECT KNOTTY™ je registrovaná ochranná známka WRCLA.

KVALITATIVNÍ TŘÍDĚNÍ FRÉZOVANÝCH PROFILŮ


 

Frézované profily jsou k dispozici v mnoha kvalitách. Obvykle jsou k dispozici jako čtyřstranně frézované (S4S) nebo jednostranně broušené (S1S2E). V „čistém“ třídění mají  jemný vzhled a jsou vhodné pro aplikace kde je požadována nejvyšší kvalita. Jsou k dostání uměle sušené 10-12%, nebo nesušené. Frézované profily  v „sukatém“ třídění mají více rustikální vzhled a mohou být dodávány uměle sušené 10-12%, nebo nesušené.

CLEAR HEART

Nejvyšší stupeň kvality. Obsahuje pouze jádrové dřevo a téměř výhradně radiální řez. Může obsahovat pouze drobné nedostatky, které nenarušují celkový čistý vzhled.


Procentuální podíl dřeva s výhradně radiálním řezem (rovnoletou strukturou) v rámci celkové těžby západního červeného cedru je velmi malý. Proto je tato kvalita velmi vzácná a cenově stále více náročná.

Třídění dle odstavce:

NLGA 200a
WCLIB 102-b
WWPA 20.11

Obsah radiálního řezu (VG) může být dodatečně specifikován.

A CLEAR

Tato kvalita je omezena na kusy s vynikajícím vzhledem a vlastnostmi. Obsahuje radiální i tangenciální řez, může obsahovat maximálně procento nižší kvality B Clear (NLGA 200c/WCLIB 102-d/WWPA 20.13). Povolen je omezený počet vad, jen o málo více než u nejvyšší kvality CLEAR HEART.


Kvalita A CLEAR je optimální variantou v „čistém“ třídění západního červeného cedru. Používá se výhradně v aplikacích, kde je požadována vysoká kvalita materiálu. Těžba západního červeného cedru je přísně kontrolována. Vzhledem k omezeným zdrojům a stále se zvyšující poptávce po tomto materiálu, dochází i k nárůstu cen.

Třídění dle odstavce:

NLGA 200b
WCLIB 102-c
WWPA 20.12

Obsah radiálního řezu (VG) může být dodatečně specifikován.

C AND BETTER CLEAR

Vysoce kvalitní materiál. Používá se zejména obklady, dveře, okna a podobné aplikace. Obsahuje menší procento nižší kvality D CLEAR.

Třídění dle odstavce:

NLGA 202b, 202c
WCLIB 149-b, 149-c
WWPA 10.11, 10.12

D CLEAR

Tato kvalita obsahuje větší počet růstových znaků a používá se pro aplikace, kde je důležitější výkon, než čistý vzhled materiálu.

Třídění dle odstavce:

NLGA 202d
WCLIB 149-d
WWPA 10.13

select knotty

Obsahuje omezený počet zdravých a vrostlých suků, které neomezují možnosti použití. Povolen je obsah menšího procenta nižší jakosti “KNOTTY”.

Třídění dle odstavce:

NLGA 204a
WCLIB 111-e
WWPA N / A

Standard and better

Kvalita vhodná pro vnější a konstrukce. Část materiálu obsahuje vady vhodné k vyřezání. Profily jsou obvykle jsou dodávány jako jednostranně broušené S1S2E.

Třídění dle odstavce:

NLGA 114a, b, c
WCLIB 118-a, b, c
WWPA 30,50 (118a, b, c)

KVALITATIVNÍ TŘÍDĚNÍ TERASOVÝCH PROFILŮ


 

Architect Clear™

Nejvyšší stupeň kvality. Terasové profily v kvalitě ARCHITECT CLEAR™ mají maximální trvanlivost a čistý vzhled. K dispozici jsou uměle sušené, nebo nesušené. Tento materiál je dostupný pouze na individuální objednávku.

ARCHITECT CLEAR™ je registrovaná obchodní zančka WRCLA.

Architect Knotty™

Kvalita ARCHITECT KNOTTY™ obsahuje pouze zdravé a vrostlé suky. mají maximální trvanlivost a čistý vzhled. K dispozici jsou uměle sušené, nebo nesušené.

ARCHITECT KNOTTY™ je registrovaná obchodní značka WRCLA.

KVALITATIVNÍ TŘÍDĚNÍ ŘEZIVA


 

Řezivo v „čistém“ třídění obsahuje pouze omezený počet růstových znaků a je dodáváno nesušené, popř. vzduchosuché. Řezivo v „sukatém“ třídění má více rustikální vzhled a je dodáváno nesušené, popř. vzduchosuché.
Na všech stranách je viditelný efekt pilového řezu.

No.2 And Better Clear

Tato kvalita je používána na aplikace, které vyžadují materiál v nejvyšší kvalitě. Řezivo je zdravé a dobře zpracované. Obsažené růstové znaky nenarušují čistý vzhled dřeva.

Třídění dle odstavce:

PLIB – Export R List 401

D And Better Clear

Kvalita C and BETTER CLEAR nabízí výborný vzhled, vysokou kvalitu a dobré zpracování řeziva. Vhodné pro exponované konstrukce, jako jsou sloupy a nosníky v těžkých dřevěných konstrukcích. Obsahuje menší podíl nižší kvality.

Kvalita D and BETTER CLEAR obsahuje větší a počet růstových znaků. Některé kusy mohou obsahovat vady k vykrácení.

Třídění dle odstavce:

NLGA 203 b,c,d
WCLIB 150 b,c,d
WWPA 10.11, 10.12, 10.13

Appearance Knotty

Tato kvalita neobsahuje žádné otevřené vady a představuje produkty s dobrou kvalitou i vzhledem. Dostupné v nominální tl. 51 mm a větší.

Třídění dle odstavce:

PLIB – Export R List 401

No. 2 And Better Structural

Řezivo v této kvalitě je určeno pro aplikace a konstrukce, kde jsou pevnostní charakteristiky důležitější než vzhled. Zahrnuje kvalitu SELECT STRUCTURAL, No.1 STRUCTURAL a No.2 STRUCTURAL.

Třídění dle odstavce:

NLGA 130 a,b,c
WCLIB 130 a,b,cc
WWPA 70.10, 70.11, 70.12


NLGA 131 a,b,c
WCLIB 131 a,b,cc
WWPA 80.10, 80.11,80.12

Standard

Tato kvalita je definována jako konstrukční řezivo obecně. Je určeno pro aplikace, kde je použitelnost důležitější než vzhled. Dostupné v nominální tl. 127 mm a větší.

Třídění dle odstavce:

NLGA 131 d
WCLIB 131 c
WWPA 81.11

Jedná se o unikátní internetové stránky, které potřebují moderní prohlížeč! Prosím, aktualizujte dnes!