TECHNICKÉ INFORMACE

POPIS

Západní červený cedr je jedním z nejdéle žijících stromů na světě a dosahuje značných rozměrů. Běžně dorůstá do výšky 45 -50 m. Kmen obvykle dosahuje průměru kolem 2,4 m. Má dlouhou úzkou, kónickou korunu s pokleslými na konci rozšířenými větvemi ohnutými vzhůru. Jehlice jsou pouze 3-6 mm dlouhé, žluto zelené, lesklé, paprskovitě orientované. Plody jsou šiškovité, v mládí zelené s nepatrně zakulacenými šupinami, při dozrávání dřevění a hnědnou. Kmen je rýhovaný, kůra tenká, zřídka kdy silnější než 2,5 cm, ohebná a vláknitá. V mládí má skořicově červenou, ke stáří šedohnědou barvu.

MIKROSKOPICKÁ STRUKTURA

Normální smolné kanálky se u západního červeného cedru nevyskytují. Podélné buňky parenchyma jsou někdy řídké, ale ve větším počtu jsou obvykle vymezeny v pásmu letního dřeva, kde mohou být viditelné pouhým zvětšením jako zalomená tangenciála. Přechody z jarního do letního dřeva bývají obvykle nesouvislé.

TEXTURA A BARVA

Dřevo je velmi lehké, neobsahuje smůlu. Textura jednotná, pruhovaná (radiální řez), fládrovaná (tangenciální řez), matně lesklá a dekorativní. Běl je bílá s jemně žlutým nádechem, široká pouze od 18 do 43 mm. Obecně se zvětšuje s velikostí průměru kmene. Jádrové dřevo je různobarevné, od slámově žluté přes načervenalou až po tmavě hnědou barvu. Letokruhy jsou zřetelně odlišeny. Barevné variace jsou mimo jiné závislé na lokalitě výskytu. Jinou barvu má dřevo z přímořských oblastí, jinou z vnitrozemí. Nechráněné dřevo vlivem UV záření a eroze patinuje do stříbrošedé barvy.

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Základní složky dřevní hmoty západního červeného cedru jsou celulóza, hemicelulóza a lignin, zastoupené zhruba ve stejném poměru jako u ostatních měkkých dřevin. Obsah vedlejších látek v jádrovém dřevu je nezvykle vysoký. Díky nim se od ostatních dřevin odlišuje barvou, chutí a vůní a především unikátními vlastnostmi jako je přirozená odolnost proti hnilobě, vysoká trvanlivost, prodyšnost, výborné izolační a akustické vlastnosti. Hlavními zástupci těchto účinných látek jsou thujapliciny (athujic acid), které jsou vynikající přírodní fungicidy. Thujapliciny jsou vysoce antibakteriální látky. Methylthujate způsobuje charakteristickou a příjemnou vůni, zároveň účinně působí například proti šatním a potravinovým molům.

ROZMĚROVÁ STÁLOST

Základní složky dřevní hmoty západního červeného cedru jsou celulóza, hemicelulóza a lignin, zastoupené zhruba ve stejném poměru jako u ostatních měkkých dřevin. Obsah vedlejších látek v jádrovém dřevu je nezvykle vysoký. Díky nim se od ostatních dřevin odlišuje barvou, chutí a vůní a především unikátními vlastnostmi jako je přirozená odolnost proti hnilobě, vysoká trvanlivost, prodyšnost, výborné izolační a akustické vlastnosti. Hlavními zástupci těchto účinných látek jsou thujapliciny (athujic acid), které jsou vynikající přírodní fungicidy. Thujapliciny jsou vysoce antibakteriální látky. Methylthujate způsobuje charakteristickou a příjemnou vůni, zároveň účinně působí například proti šatním a potravinovým molům.

TRVANLIVOST

Západní červený cedr je jednou z nejtrvanlivějších měkkých dřevin světa. Jeho využití je osvědčené i v extrémních podmínkách. Působením UV záření dřevo ve venkovních podmínkách eroduje. Studiemi bylo prokázán stupeň eroze 1 mm za 8 let na štípaných střešních šindelích. Zásluhou thujaplicinu je dřevo také vysoce odolné proti dřevokaznému hmyzu. V případě, že se vyskytuje ve společných porostech s jinými dřevinami, napadá dřevokazný hmyz výhradně tyto ostatní dřeviny. Odolnost proti dřevokazným škůdcům má nejvyšší ze všech měkkých dřevin – dosahuje třídy 2 z pětiznámkové stupnnice (1=nejvyšší 5=žádná). Při použití v exteriéru je – dle kvality a bez povrchových úprav – deklarována jeho životnost v rozmezí 15-20 let. Ve skutečnosti toto dřevo vydrží celá desetiletí. Důkazem toho je řada staveb v severní Americe, které jsou i po dlouhé době ve velmi dobrém stavu. Například na štípané šindele dávají výrobci garanci životnosti 40 let (!). Pokud však má být dřevo vystaveno přímému kontaktu se zemí, je nutné ho ošetřit vhodným napouštěcím nátěrem.

ZPRACOVÁNÍ

Na počátku průmyslového zpracování se západní červený cedr používal výhradně pro výrobu štípaných střešních šindelů. Tato výroba se zachovala dodnes. V současnosti se vyvinulo celé průmyslové odvětví se širokou škálou poloproduktů a finálních výrobků. Nejvíce zpracovatelských firem je vzhledem k vodní dopravě kmenů v těsné blízkosti největší řeky „Frazer River“, od malých pil s převahou manuální práce a specializace na konkrétní produkt po obrovské plně automatizované zpracovatelské závody.

TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Sušení probíhá snadno, bez tendence vzniku trhlin a defektů. Velmi dobře se řeže, štípe vrtá i frézuje. Lepení a klížení je zcela bezproblémové. Zatloukání a šroubování je nutno provádět s citem vzhledem ke snadné štípatelnosti dřeva. Doporučuje se používat výhradně antikrozivní spojovací a kotvící materiál. Povrchová úprava dřeva není nutná. Existuje však široká škála krycích, polokrycích i transparentních nátěrů, mořidel, přírodních olejů a vodovzdorných konzervačních prostředků, které prodlužují jeho životnost.

JAKOST

Západní červený cedr je jednou z nejvíce prozkoumaných a jakostně roztříděných dřevin světa. Pro každý druh výrobku existují přesně definované stupně jakosti které se dělí podle směru řezu a textury dřeva, způsobu opracování a vlhkosti.

Více o kvalitativním třídění západního červeného cedru naleznete ZDE

PŘIROZENÁ KRÁSA

Západní červený cedr je jednou z nejdekorativnějších dřevin světa. Jeho barevnost v kombinaci s různorodou texturou dělají opravdu z každého jednotlivého kusu nenapodobitelný originál. Při použití v interiérech může působit jako umělecké dílo, ve kterém můžete neustále obdivovat krásu, kterou dokáže vytvořit jedině příroda. Postupné uvolňování vonných silic  je navíc velmi příjemné například při saunování.

TEPELNÁ VODIVOST

ZápAdní červený cedr je výborný tepelný izolant. To je velmi důležitá vlastnost, protože dobře tepelně izolující materiály pomáhají v létě udržet chladno v interiéru budovy a v zimě snižovat náklady na vytápění. Tepelná vodivost dřeva je přímo závislá na jeho hustotě (měrné hmotnosti). Dřevo s nízkou měrnou hmotností má nejlepší tepelně izolační vlastnosti, protože takové dřevo obsahuje velké množství dutinek. Pokud je dřevo suché, jsou tyto dutinky vyplněny vzduchem, tedy jedním z nejlepších známých tepelných izolantů.

AKUSTICKÉ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Důležitou vlastností dřeva, pokud jde o zvukovou izolaci, je schopnost pohlcovat vibrace. Dřevo má buněčnou strukturu tvořenou droboučkými navzájem provázanými póry, které prostřednictvím tření a viskoelastického odporu převádějí hluk na tepelnou energii. V důsledku velkého vnitřního tření vznikajícího v buněčné pórovité struktuře má dřevo mnohem větší schopnost tlumit zvuk než většina ostatních stavebních materiálů. Podlahové, stropní a stěnové konstrukce mohou při správném využití poskytnout ekonomicky efektivní zvukové izolace. Západní červený cedr je z tohoto hlediska zvláště vhodný a je možné jej využít pro snižování hluku nebo pro odhlučnění určitých prostor.

OPRACOVATELNOST

Vzhledem k jeho rovnému jádru a stejnoměrné textuře patří západní červený cedr mezi nejsnadněji a nejúspěšněji opracovatelné dřeviny. Snadno se řeže, vrtá, frézuje i brousí. Při jakémkoli ručním i strojním opracování vzniká hladký povrch, je do něj možné zatloukat spojovací prvky bez nebezpečí, že dojde k rozštípnutí, dá se snadno řezat a sbíjet. Pro práci s západním červeným cedrem doporučujeme ostré nástroje.

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Západní červený cedr má dobré vlastnosti, které umožňují jeho připevňování/spojování. Některé přírodní látky, které jsou v něm obsaženy a které zajišťují jeho přirozenou ochranu, mají však korozivní účinky na některé kovy, pokud nejsou opatřeny povrchovou úpravou, a pokud se s nimi dostanou do těsného kontaktu. Na dřevě mohou vznikat černé skvrny. Proto se doporučuje se používat antikrozivní spojovací materiál.  Zatloukání a šroubování je nutno provádět s citem. Protože dřevo červeného západního cedru neobsahuje pryskyřici, má výborné vlastnosti vhodné pro lepení, srovnatelné s vlastnostmi starých sekvojí a amerických ořešáků. Je možné ho lepit celou řadou lepidel.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Přestože západní červený cedr patří ke dřevinám, které jsou ze své podstaty velmi trvanlivé, nedoporučuje se jeho použití bez ošetření a ochranného nátěru, který podstatně zvýší jeho životnost. Vzhledem k tomu, že červený západní cedr neobsahuje pryskyřici a vzhledem k tomu, že je vysoce rozměrově stálý, je ve srovnání s jinými měkkými dřevy zvláště vhodný pro aplikaci nátěrů, barev, olejů a jiných povrchových úprav. Pokud vystavíte neošetřený cedr povětrnostním podmínkám a dešti, nebo dalším vlivům, sníží se jeho přirozená schopnost přijímat povrchové úpravy. Je-li cedr vystaven těmto vlivům déle než 2 týdny, může se jeho povrch stát pro aplikaci povrchové úpravy zcela nevhodný a bude vyžadovat vyschnutí a přebroušení povrchu pro nanesení ochranné vrstvy povrchové úpravy.

Jedná se o unikátní internetové stránky, které potřebují moderní prohlížeč! Prosím, aktualizujte dnes!