Our Blog

Umělá patina na červeném cedru

Umělá patina na červeném cedru

Právě připravujeme barevné vzorky na fasádních profilů ze západního červeného cedru. Na fasádě se budou střídat vertikální profily o dvou různých rozměrech, a pro dosažení požadovaného vzhledu starého zvětralého dřeva budeme aplikovat povrchovou úpravu, která patinu napodobuje. Výhodou této povrchové úpravy je, že zmírňuje nerovnoměrné barevné změny při stárnutí dřeva, které jsou odlišné zejména na různých světových stranách budov.

Západní červený cedr není třeba dále povrchově upravovat. Toto mimořádné dřevo je velmi odolné proti hnilobě i dřevokazným škůdcům a má nejvyšší rozměrovou stabilitu ze všech měkkých dřevin na světě. Je tedy možné, nechat cedrové produkty a konstrukce v exteriéru bez povrchové úpravy.

Pokud je to však z estetického hlediska požadováno, existuje celá řada povrchových úprav, které je možné použít. Od transparentních mořidel až po plně krycí barvy.

Podobně jako u dubového dřeva lze u červeného cedru použít speciální chemické prostředky – např. louhy, které reagují se silicemi obsaženými ve dřevě. Pomocí těchto prostředků lze vcelku věrně napodobit vzhled zpatinovaného dřeva.

Tags: , , , , , , ,

Jedná se o unikátní internetové stránky, které potřebují moderní prohlížeč! Prosím, aktualizujte dnes!